fbpx
Timeline SHP last00

รู้จัก สหภัณฑ์ กรุ๊ป

ธุรกิจของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพิษณุโลก ทางภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ตงฮั่วตึ้ง” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วมีความหมายว่า “ศูนย์รวมแห่งความซื่อตรงและสันติภาพ” ดำเนินธุรกิจร้านขายยาสมุนไพรไทย-จีน และเวชภัณฑ์ ภายใต้ปรัชญา “ลูกค้าคือผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นทุกข์อยู่แล้ว ห้ามค้ากำไรเกินควร” ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการถ่ายทอดและถือปฏิบัติตลอดมา

ปัจจุบันร้านตงฮั่วตึ้งยังคงดำเนินการอยู่โดยใช้ชื่อ “ห้างสหภัณฑ์เภสัช” และได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น เบียร์ตราสิงห์ ภายใต้ชื่อ “ห้างสหภัณฑ์พาณิช บริการ”

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2521 เราได้ขยายธุรกิจมาที่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มธุรกิจเครื่องสำอางค์เพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อการค้า “ไอโอเดิมร์” และ “คอลบาเดนท์” จำหน่ายสินค้าประเภทแป้งเย็นสมุนไพร สบู่เย็นอนามัย และยาสีฟันสมุนไพรไทย ภายใต้ชื่อผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดย “บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด”
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อนำเสนอคนไทยมาโดยตลอด ด้วยการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปีที่ผ่านมา บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ยุติธรรม พร้อมวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิต ดังเจตนารมณ์ดั้งเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมมาหลายชั่วอายุคน และบริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเคียงข้างคนไทยเพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคมโลกต่อไป

รวมทั้งได้รับมาตรฐานการผลิตอันเป็นสากลต่าง ๆ
ปัจจุบัน สหภัณฑ์ กรุ๊ป คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม หลากหลายหมวดหมู่ เช่น ยาสีฟันสมุนไพรสกัดบริสุทธิ์ สบู่ไขธรรมชาติ แป้งเย็นอนามัย ภายใต้แบรนด์ คอลบาเด้นท์, ไอโอเดิมร์ และกัมอะไลฟ์

Scroll to Top